Thursday, July 8, 2010

Little did you know about Multiple Inheritance and Virtual Pointers in C++

This is a geeky nerdy post.


   First of all, kudos to Mr. asadullah.ansari for posting this far reaching demonstration of the virtual pointer and how it works in C++. In fact it such a good way to demo the vptr and vtable, I had to post it here too.


  Hint for most of us out there unfamilar with the following:
    
typedef void (*Fun)(void);


  This is a typedef which means, Fun is a pointer to a function whose return type is void and takes in no arguments.


  i.e.
     void FooBarFunc( ) { std::cout << "Row faster!!!" << std::endl;  return; }
     void (*PointerToFunctionVariable)(void) = FooBarFunc;
     std::cout << "We're going white water rafting..." << std::endl;
     PointerToFunctionVariable();


   output:
        We're going white water rafting...
        Row faster!!!


http://www.dreamincode.net/forums/topic/45816-detail-about-how-vptr-and-virtual-table-works/


  Keep in mind, example 11 is the best. It demonstrates that with Multiple Inheritance brings multiple vptrs to separate vtables.

1 comment:

 1. dịch vụ dọn dẹp sổ sách
  dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ eco green city
  học kế toán tại hải phòng
  khoá học kế toán thực hành

  học kế toán tại long biên
  trung tâm kế toán tại hà đông
  dịch vụ báo cáo tài chính
  dịch vụ kế toán thuế trọn gói Khi sáu cái chân của Hồng Hoang cự thú bị trói chặt, đầu Hồng Hoang cự
  thú đó cũng chỉ còn nước nằm lăn trên mặt đất, kêu ngao ngao. Cự thú ngã
  xuống đất, đám Thú nhân lập tức quay về ba cặp cánh tay trước ngực nó
  phát khởi công kích. Ngươi nói ngươi có sáu cánh tay hả, chúng ta đây cứ
  hai mươi Thú Nhân lực lượng cường đại phụ trách một cánh tay ngươi? Cho
  dù chúng ta không làm được, còn có Cuồng chiến sĩ, Thần Long, cả đám
  thần thú gia tộc nữa chứ, so về khí lực, chúng ta đây nhiều người, chúng
  ta đây mạnh hơn ngươi nhiều. Cứ thế đám Thú nhân, và một đám đồ long
  không chuyện bên cạnh đứng bên cạnh trợ giúp, một lần nữa thành công
  trói chặt sáu cánh tay của cự thú.

  Tay và chân đã được trói chặt, cả thân hình cho dù có mạnh tới đâu cũng
  chẳng còn chỗ mà thi thố. Kế tiếp, rất đơn giản, Thú Nhân trực tiếp trói
  chặt cả người đầu cự thú này lại, hơn nữa trói rất nhiều vòng. Đám Thú
  nhân cũng không buông tha cái đầu của con cự thú này, trực tiếp trói mõm
  nó lại. Về phần cái đuôi như một mũi giáo của nó, đám Thú nhân trực tiếp
  vắt nó lên đùi sau rồi trói lại.

  Sau một phen cố gắng, cỗ xe tăng bọc thép đầy vũ khí này cũng cơ bản
  tuyên cáo chung kết. Con cự thú cả người, trên dưới đều bị trói chặt,
  bây giờ trông như một cục gỗ, bị vứt lăn lóc trên mặt đất.

  Nhìn con cự thú nằm trên mặt đất kêu gào ầm ĩ, cả người trước sau chỉ có
  thể vặn vẹo khe khẽ, Đoạn Vân và đám thủ hạ thở phào một hơi.

  eco green city nguyễn xiển
  goldmark city

  chung cư 89 phùng hưng
  tiếng anh giao tiếp cho trẻ em

  ReplyDelete