Friday, July 16, 2010

Learn one real concept a day will make you smarter than yesterday.

    This is really a specific thing I'm writing about here, not the idea behind the title above. Get ready, this is a real C++ treat, so Faith and anyone else who doesn't understand this stuff, stop here.

    Straight out of Effective STL (Scott Meyers) comes a tip that I and most of you out there already know... its pretty obvious:
        Remember to delete the pointers you put into any container.
        Example:
  std::vector vOfMarketableOrders;
  // ... fill with a bunch orders you will use right here and right now, dynamically allocated
  // done
  And Mr. Meyers goes on to describe a nice templated function within a struct called DeleteObject, which will be used in conjunction with for_each to delete everything afterwords. I'd say this is pretty obvious to most C++ programmers who actually have a job with C++, so here's the kicker:

  Never create a container of auto_ptrs.

  Basically, auto_ptrs are a wrapper for pointers which aims "transfer ownership" of pointers between auto_ptrs. So if you use a list, vector, map of auto_ptrs, you could easily lose the address of some dynamically acquired memory with the use of an algorithm. One particular algorithm he brings up is quicksort, which uses a pivot element to sort, which is a temporary copy within the quicksort implementation. So, due to the destructive nature of an auto_ptr, you will lose the memory address somewhere with this.

1 comment:

 1. học kế toán tại thanh xuân
  khoá học kế toán thuế
  trung tâm kế toán tại long biên

  luyện thi toeic
  trung tâm kế toán tại nghệ an Ta sẽ không đánh vào lân giáp nó. Không phải nó có thể hấp thu năng
  lượng sao? Ta không công kích nó, xem nó làm sao hấp thu được năng
  lượng. Bổn thiếu gia trực tiếp trói nó lại.

  - Lão Đại, ngươi nói chúng ta không cần đánh nó hả?

  Tiểu Phi Hiệp giật mình hỏi.

  - Đánh, chỉ biết đánh. Dã thú cả người toàn là vũ khí có chỗ nào mà
  đánh. Lúc này năng lượng của nó cũng đã là cấp mười hai trung giai, ta
  nghĩ, không giết được nó, thì trói hắn lại. Hà tất phí công chứ?

  Đoạn Vân cười trả lời.

  Chẳng mấy chốc, đám Thú nhân đang ở dưới chờ đến lượt mình, vừa nghe
  lệnh của hắn, thoáng cái là chạy lên. Nhìn đầu cự thú trước mắt, đám Thú
  nhân xoa tay múa chân, nhún nhảy khởi động.

  Nhìn đám Thú nhân võ sĩ, Đoạn Vân cười ra lệnh:

  - Thú Nhân gia tộc nghe lệnh, không cho dùng năng lượng công kích nó,
  nhiệm vụ của các ngươi là dùng thật nhiều xích sắt trói chặt đầu dã thú
  này cho bổn thiếu gia. Nhớ kỹ, nhất định phải trói thật chặt lại cho ta.

  - Rõ.

  Đám Thú nhân hí hửng chia nhau đi lấy ra đủ loại công cụ, rồi kéo lên
  vây kín đầu cự thú kia lại.

  trung tâm kế toán tại cầu giấy
  trung tâm dạy kế toán tại cầu giấy
  trung tâm kế toán tại bình dương
  tiếng anh cho người mới bắt đầu
  học kế toán tại đà nẵng
  học kế toán thực hành tại đồng nai

  http://kylin1st.com
  http://cattleyavn.com

  ReplyDelete